Fudelab Fudel Yönetim Deklerasyon

FUDEL Laboratuarı olarak; Ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere, Yapı Malzemeleri Laboratuarları ile ilgili Kanun, Mevzuat ve Yükümlülüklere uymayı, Laboratuar faaliyetlerinde yenilikleri takip etmeyi, bilgileri güncellemeyi, kontrol yöntemlerini işletmeyi, TS EN ISO/IEC 17025 Uluslararası Standardı’nın gereklerini karşılayan bir laboratuar ortamı sağlayarak, mümkün olan en kısa sürede, nitelikli uygulamalarla, müşteri istekleri ve yasal şartlara uygun şekilde hizmet vermeyi, Laboratuarımızda yapılacak olan deneylerle ilgili her türlü deney talebini tarafsız olarak değerlendirmeyi, laboratuar çalışanlarının ücretlerini yaptıkları deney sayısından veya bu deneylerden alınan sonuçlardan bağımsız tutarak hiçbir kişi, firma ya da kuruma ayrıcalık göstermemeyi, tarafsızlık içinde hizmet gereklerine uygun davranış göstererek hizmet sunmayı, Personele deney sonuçları konusunda maddi veya manevi baskı yapmamayı, içeriden ve dışarıdan gelecek tüm baskıları önlemeyi, Artan hizmet kalitesi, güvenilirlik, dürüstlük, bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkelerine uygun politika izlemeyi, TS EN ISO/IEC 17025 Kalite Yönetim Sistemini sürdürmek ve geliştirmek için kaynakların temin etmeyi, tüm laboratuar personelinin kalite politikasını benimseyerek, öğrenmesi ve uygulaması için gerekli faaliyetleri yürütmeyi beyan ve taahhüt ederim.